Министерски съвет
брой: 99, от дата 26.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Решение № 816 от 23 ноември 2021 г. за обявяване на 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур

 

РЕШЕНИЕ № 816 ОТ 23 НОЕМВРИ 2021 Г.
за обявяване на 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол, приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пожар, възникнал в Дом за възрастни хора в село Рояк, община Дългопол, на 22 ноември 2021 г., и на жертвите, загинали в тежка катастрофа с автобус на автомагистрала „Струма“ на 23 ноември 2021 г.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
7216