Министерски съвет
брой: 9, от дата 28.1.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.111


Решение № 37 от 20 януари 2011 г. за обявяване на 1 февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим

 

РЕШЕНИЕ № 37 ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г.
за обявяване на 1 февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 1 февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
1007