Президент на републиката
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 181 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и шесто Народно събрание на 21 юли 2021 г. от 9,00 ч.

 

УКАЗ № 181
На основание чл. 75 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Свиквам на първо заседание новоизбраното Четиридесет и шесто Народно събрание на 21 юли 2021 г. от 9,00 ч.
Издаден в София на 19 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
4388