Централна избирателна комисия
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.58


Решение № 475-НС от 16 юли 2021 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс

 

РЕШЕНИЕ № 475-НС от 16 юли 2021 г.
относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:
1. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № НС-11-172 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на БСП за България в Двадесет и пети изборен район – София;
2. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН …, с вх. № НС-11-171 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;
3. от Костадин Георгиев Ангелов, ЕГН …, с вх. № НС-11-168 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Четвърти изборен район – Великотърновски;
4. от Красен Кирилов Кралев, ЕГН …, с вх. № НС-11-170 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;
5. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-11-169 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
6. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № НС-10-345 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи – ДПС в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
7. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …, с вх. № НС-10-344 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи – ДПС в Тридесети изборен район – Шуменски;
8. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН …, с вх. № НС-10-346 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи – ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;
9. от Мая Божидарова Манолова-Найденова, ЕГН …, с вх. № НС-11-176 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Първи изборен район – Благоевградски;
10. от Николай Димитров Хаджигенов, ЕГН …, с вх. № НС-11-166 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и пети изборен район – София;
11. от Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН …, с вх. № НС-10-332 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и четвърти изборен район – София;
12. от Васил Йорданов Георгиев, ЕГН …, с вх. № НС-10-342 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Деветнадесети изборен район – Русенски;
13. от Виктория Димитрова Василева, ЕГН …, с вх. № НС-10-333 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Десети изборен район – Кюстендилски;
14. от Георги Станчев Георгиев, ЕГН …, с вх. № НС-10-337 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шести изборен район – Врачански;
15. от Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, ЕГН …, с вх. № НС-10-340 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД във Втори изборен район – Бургаски;
16. от Ива Митева Йорданова-Рупчева, ЕГН …, с вх. № НС-10-341 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и четвърти изборен район – София;
17. от Ивайло Ванев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-10-343 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД във Втори изборен район – Бургаски;
18. от Ивайло Христов Христов, ЕГН …, с вх. № НС-10-335 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Осми изборен район – Добрички;
19. от Иван Стойнов Кючуков, ЕГН …, с вх. № НС-10-330 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и четвърти изборен район – София;
20. от Любомир Антонов Каримански, ЕГН …, с вх. № НС-10-331 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Единадесети изборен район – Ловешки;
21. от Мика Михайлова Зайкова, ЕГН …, с вх. № НС-10-339 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и втори изборен район – Смолянски;
22. от Силви Кирилов Петров, ЕГН …, с вх. № НС-10-338 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
23. от Станислав Светозаров Балабанов, ЕГН …, с вх. № НС-10-329 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
24. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН …, с вх. № НС-10-334 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
25. от Филип Маринов Станев, ЕГН …, с вх. № НС-10-336 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и пети изборен район – София;
26. от Александър Димитров Симидчиев, ЕГН …, с вх. № НС-11-175 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
27. от Антоанета Димитрова Цонева, ЕГН …, с вх. № НС-11-174 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
28. от Христо Любомиров Иванов, ЕГН …, с вх. № НС-11-173 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София.
С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 474-НС от 15 юли 2021 г. и Решение № 473-НС от 15 юли 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание, както следва:
1. Филчо Кръстев Филев, ЕГН …, от листата на БСП за България в Трети изборен район – Варненски;
2. Гюнай Хюсмен Хюсмен, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Осемнадесети изборен район – Разградски;
3. Славена Димитрова Точева, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;
4. Мартин Петров Андонов, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;
5. Илтер Бейзатов Садъков, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Тридесети изборен район – Шуменски;
6. Елхан Мехмедов Кълков, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;
7. Павлин Павлов Кръстев, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Девети изборен район – Кърджалийски;
8. Тунджай Рамадан Йозтюрк, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
9. Димитър Андреев Делчев, ЕГН …, от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и трети изборен район – София;
10. Мария Василева Капон, ЕГН …, от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
11. Силвия Маринова Николова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Четвърти изборен район – Великотърновски;
12. Георги Милчев Чепишев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Девети изборен район – Кърджалийски;
13. Паунита Михайлова Петрова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
14. Венцислав Михайлов Асенов, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
15. Мария Цветанова Петрова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
16. Алпер Азизов Мурадов, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Осемнадесети изборен район – Разградски;
17. Петър Христов Димитров, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесети изборен район – Силистренски;
18. Кирил Сашев Симеонов, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;
19. Живка Михалева Железова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
20. Светослав Георгиев Георгиев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
21. Петко Ангелов Кущирев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
22. Десислава Цветанова Цонева, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Дванадесети изборен район – Монтана;
23. Петя Божидарова Димитрова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Четиринадесети изборен район – Пернишки;
24. Васил Димитров Апостолов, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
25. Галина Иванчева Димитрова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;
26. Бонка Сергеева Василева, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София;
27. Александра Красимирова Стеркова, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
28. Манол Костадинов Пейков, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
Зам.-председатели: Димитър Димитров
Емил Войнов
Росица Матева
Цветозар Томов
Членове:
Георги Баханов
Елка Стоянова
Ерхан Чаушев
Йорданка Ганчева
Красимир Ципов
Любомир Гаврилов
Любомир Георгиев
Силвия Стойчева
Цветанка Георгиева
 
4387