Президент на Републиката
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 178 за награждаване на Богдан Василев Николов с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 178
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Богдан Василев Николов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги към Република България в областта на спорта.
Издаден в София на 13 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
4346