Президент на Републиката
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 177 за назначаване на Иван Ангелов Найденов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кабо Верде със седалище в гр. Лисабон, Португалската република

 

УКАЗ № 177
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Иван Ангелов Найденов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кабо Верде със седалище в гр. Лисабон, Португалската република.
Издаден в София на 13 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4345