Президент на Републиката
брой: 60, от дата 20.7.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 172 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Екваториална Гвинея

 

УКАЗ № 172
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Екваториална Гвинея.
Издаден в София на 13 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4340