Президент на републиката
брой: 78, от дата 12.10.2012 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 332 за награждаване на проф. д-р Стоян Иванов Дурин с медал „За заслуга“

 

УКАЗ № 332
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. д-р Стоян Иванов Дурин с медал „За заслуга“ за значителния му принос в областта на счетоводството и независимия финансов одит.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Диана Ковачева
9123