Народно събрание
брой: 76, от дата 14.9.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз в състав от 5 членове, както следва:
– за Парламентарната група „Има такъв народ“ двама;
– за Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“ един;
– за Парламентарната група „БСП за България“един;
– за Парламентарната група „Изправи се БГ! Ние идваме!“ един.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
Ива Митева Йорданова-Рупчева от парламентарната група „Има такъв народ“;
Виктория Димитрова Василева от парламентарната група „Има такъв народ“;
Румен Димитров Христов от парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“;
Веска Маринова Ненчева от парламентарната група „БСП за България“;
Мая Божидарова Манолова-Найденова от парламентарната група „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
Ръководител: Ива Митева Йорданова-Рупчева;
Заместник-ръководител: Румен Димитров Христов.
Решението е прието от 46то Народно събрание на 9 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5526