Народно събрание
брой: 76, от дата 14.9.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в състав от 5членове, както следва:
– за Парламентарната група „Има такъв народ“ един;
– за Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“един;
за Парламентарната група „БСП за България“ един;
за Парламентарната група „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ един;
за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“един.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
Любомир Антонов Каримански от парламентарната група „Има такъв народ“;
Томислав Пейков Дончев от парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“;
Атанас Петров Костадинов от парламентарната група „БСП за България“;
Катя Максимова Панева от парламентарната група „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“;
Павлин Павлов Кръстев от парламентарната група „Движение за права и свободи“.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
Ръководител: Томислав Пейков Дончев;
Заместник-ръководител: Любомир Антонов Каримански.
Решението е прието от 46то Народно събрание на 9 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5523