Народно събрание
брой: 76, от дата 14.9.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа
Р Е Ш И:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва:
– за Парламентарната група „Има такъв народ“ 2 основни;
– за Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“– 1 основен и 2 заместващи;
– за Парламентарната група „БСП за България“ – 1основен и 1 заместващ;
за Парламентарната група „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ 1 основен и 1 заместващ;
за Парламентарната група „Движение за права и свободи“ –1основен;
– за Парламентарната група „Изправи се БГ! Ние идваме!“ – 1 заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както следва:
а) Основни представители:
Димитър Стоянов Гърдев от парламентарната група „Има такъв народ“;
Радостин Петев Василев от парламентарната група „Има такъв народ“;
Екатерина Спасова Гечева-Захариева от парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“;
Крум Костадинов Зарков от парламентарната група „БСП за България“;
Атанас Владиславов Славов от парламентарната група „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“;
Хамид Бари Хамид от парламентарната група „Движение за права и свободи“.
б) Заместващи представители:
Александър Руменов Ненков от парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“;
Красимир Георгиев Вълчев от парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“;
Явор Руменов Божанков от парламентарната група „БСП за България“;
Стефан Любомиров Тафров от парламентарната група „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“;
Николай Димитров Хаджигенов от парламентарната група „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
3. Избира ръководство на делегацията в състав:
Ръководител: Димитър Стоянов Гърдев;
Заместник-ръководител: Екатерина Спасова Гечева-Захариева;
Заместник-ръководител: Крум Костадинов Зарков.
Решението е прието от 46то Народно събрание на 9 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5518