Президент на Републиката
брой: 76, от дата 14.9.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.8


Указ № 231 за награждаване на о.з. полковник Иван Тодоров Станков с орден „За военна заслуга“ втора степен

 

УКАЗ № 231
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам о.з. полковник Иван Тодоров Станков с орден „За военна заслуга“ втора степен за големите му заслуги за развитието на Военновъздушните сили на Република България.
Издаден в София на 9 септември 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
5516