Министерство на вътрешните работи
брой: 76, от дата 14.9.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.130


Инструкция за отмeняне на Инструкция № I-1 от 6.01.1997 г. за реда на класиране на летателния и авиационния инженеро-технически състав от Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за отмeняне на Инструкция № I-1 от 6.01.1997 г. за реда на класиране на летателния и авиационния инженеро-технически състав от Министерството на вътрешните работи (необнародвана)
Параграф единствен. Отменя се Инструкция № I-1 от 6.01.1997 г. за реда на класиране на летателния и авиационния инженеро-технически състав от Министерството на вътрешните работи (необнародвана).
Министър: Бойко Рашков
5400