Централна избирателна комисия
брой: 51, от дата 15.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.4


Решение № 3466-ЕП от 13 юни 2024 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3466-ЕП от 13 юни 2024 г.
относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България
На основание чл. 387, ал. 2 във връзка с чл. 354, ал. 1, т. 6 и 7 от Изборния кодекс, Решение № 3461-ЕП от 12 юни 2024 г., Решение № 3462-ЕП от 12 юни 2024 г., Решение № 3463-ЕП от 12 юни 2024 г., Решение № 3464-ЕП от 12 юни 2024 г. и Решение № 3465-ЕП от 12 юни 2024 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява избраните за членове на Европейския парламент от Република България от изборите на 9 юни 2024 г., както следва:
1. Ивайло Ванев Вълчев от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“.
2. Петър Петров Волгин от кандидатската листа на партия „Възраждане“.
3. Станислав Добринов Стоянов от кандидатската листа на партия „Възраждане“.
4. Рада Стефанова Лайкова от кандидатската листа на партия „Възраждане“.
5. Никола Георгиев Минчев от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.
6. Радан Миленов Кънев от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.
7. Христо Христов Петров от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.
8. Андрей Андреев Ковачев от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС.
9. Андрей Гришев Новаков от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС.
10. Емил Йорданов Радев от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС.
11. Ева Константинова Майдел от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС.
12. Илия Димитров Лазаров от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС.
13. Кристиан Иванов Вигенин от кандидатската листа на коалиция „БСП за България“.
14. Цветелина Маринова Пенкова от кандидатската листа на коалиция „БСП за България“.
15. Илхан Ахмет Кючюк от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“.
16. Танер Нихатов Кабилов от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“.
17. Елена Николова Йончева от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“.
На избраните членове на Европейския парламент от Република България да се издадат удостоверения.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
Зам.-председатели:
Димитър Димитров
Росица Матева
Емил Войнов
Цветозар Томов
Членове:
Георги Баханов
Ерхан Чаушев
Красимир Ципов
Силвия Стойчева
Гергана Стоянова
Йорданка Ганчева
Любомир Георгиев
Цветанка Георгиева

3936