Народно събрание
брой: 13, от дата 7.2.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Декларация във връзка с ескалиращите агресивни антибългарски прояви в Република Северна Македония

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с ескалиращите агресивни антибългарски прояви в Република Северна Македония
Народното събрание на Република България,
 – Като зачита принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа;
 – Като изхожда от Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз и заложените в тях ценности, особено „ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека“ и „плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта и солидарността“;
 – Като потвърждава фундаменталното значение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония от 2017 г. и значението на двустранните Протоколи от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от 2019 г. и 2022 г., както и Решението на Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори с Република Северна Македония от 24 юни 2022 г.;
 – Като призовава институциите в Република Северна Македония в духа на европейските ценности и свободи да се въздържат от решения и действия, които сериозно биха навредили на отношенията между двете държави и техните граждани,
ДЕКЛАРИРА:
1. Категорично осъжда проявите и призивите за насилие срещу българите в Северна Македония, техните организации и клубове и особено тежкото престъпление срещу българина Християн Пендиков и твърдо настоява да бъдат предприемани системни мерки от всички институции за разкриването и подвеждането под отговорност на извършителите.
2. Осъжда говора на омраза в Северна Македония срещу местните българи и България, както и неговите проявления в политическата, обществената и медийната среда. Призовава властите и институциите в Северна Македония да предприемат всеобхватни, незабавни и ефективни мерки за борба с езика на омразата и престъпленията от омраза във всички форми и проявления срещу българските граждани и гражданите с българско самосъзнание. Изразява пълна готовност да окаже всяко съдействие за постигането на тази цел, включително и съвместно с международни партньори и институции.
3. Отхвърля продължаващото отричане, омаловажаване и отклоняване на отговорността за съществуването на проблем с правата и сигурността на българите в Северна Македония.
4. Възразява срещу трайното неизпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония от 2017 г. и двустранните Протоколи от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от 2019 г. и 2022 г.
5. Изразява притеснение и загриженост, че ескалиращата антибългарска кампания в Северна Македония може да застраши процеса по вписването на българите в Конституцията на страната, както и развитието на демократичните процеси и институции в Северна Македония и нейния път към членство в Европейския съюз, което обслужва интереса на трети страни.
6. Възразява срещу промените в Закона за сдруженията и фондациите от 2022 г., които дискриминационно и целенасочено ограничават правото на сдружаване на българите в Северна Македония. Тези промени могат да възпрепятстват и да предопределят дейността на Съвместната мултидисциплинарна комисия по чл. 8 от Договора от 2017 г. за определени периоди и личности.
7. Отхвърля неверните и манипулативни твърдения за българското минало в общественото и политическото пространство на Република Северна Македония и ги приема като целенасочено насаждане на омраза срещу България и българите.
8. Подчертава, че защитата на правата на българските граждани и гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония трябва да се гарантира и чрез пълноценното използване на инструментите, залегнали в преговорната рамка, утвърдена от Европейския съюз и с решение на Четиридесет и седмото Народно събрание от 24 юни 2022 г.
9. Призовава гражданите, организациите и институциите в Северна Македония, които са действително посветени на демократичните ценности и европейския път на страната, да заемат ясна позиция и да настояват за нужната промяна.
Декларацията е приета от 48-ото Народно събрание на 2 февруари 2023 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
688