Народно събрание
брой: 13, от дата 7.2.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Решение за обявяване на Големия глад – Гладомор, в Украйна през 1932 – 1933 г. за геноцид

 

РЕШЕНИЕ
за обявяване на Големия глад – Гладомор, в Украйна през 1932 – 1933 г. за геноцид
Народното събрание на Република България:
 – В съответствие с принципите на правото на живот, свобода и лична сигурност, заложени в Устава на Обединените нации, във Всеобщата декларация за правата на човека и в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи;
 – Като взема предвид Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 9 декември 1948 г., приета с Резолюция 260 (III) А на Общото събрание на ООН;
 – Като отбелязва, че Гладомора в Украйна и съседните й райони, представляващ принудителен глад до смърт, извършен през 1932 – 1933 г. по решение на тогавашното ръководство на Съветския съюз, е осъден остро и недвусмислено от ЮНЕСКО на 1 ноември 2007 г.; Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа с Резолюция от 2008 г.; Европейския парламент с Резолюция от 2008 г. и от 2022 г.; Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с Резолюция от 2010 г., както и от редица държави;
 – Като потвърждава подкрепата си за Резолюция 1481/2006 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа „Необходимост от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими“ и за Резолюция „Европейската съвест и тоталитаризмът“ от 2009 г. на Европейския парламент;
 – Като приветства приетия на 28 ноември 2006 г. в Украйна закон за Гладомора, който се превърна в политическа и правна основа за провеждане на широкомащабно официално разследване на обстоятелствата и последиците от него;
 – Като отбелязва липсата на ясно и категорично извинение за извършеното престъпление от страна на ръководството на Съветския съюз и неговия правоприемник;
 – Като отбелязва 90-ата годишнина от Гладомора и като заявява, че той е едно от най-тежките масови престъпления, извършени от човеконенавистния съветски комунистически режим, при което са унищожени над 8 милиона живота, сред тях на много деца и на десетки хиляди украински и молдовски българи,
РЕШИ:
1. Обявява Големия глад – Гладомор, извършен в Украйна през 1932 – 1933 г., за геноцид и осъжда категорично неговите извършители.
2. Приема всяко отричане, оправдаване и омаловажаване на този геноцид като акт на поругаване на паметта на милионите хора, загинали в Гладомора.
3. Обявява всяка последна събота на месец ноември за Ден за почит и памет за жертвите на Гладомора в Украйна.
Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
689