Президент на Републиката
брой: 49, от дата 6.6.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 70 за предлагане на Четиридесет и деветото Народно събрание да избере Николай Денков Денков за министър-председател на Република България

 

УКАЗ № 70
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Четиридесет и деветото Народно събрание да избере Николай Денков Денков за министър-председател на Република България.
Издаден в София на 5 юни 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
4453