Президент на Републиката
брой: 5, от дата 19.1.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

УКАЗ № 9
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Издаден в София на 14 януари 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
284