Президент на републиката
брой: 65, от дата 6.8.2014 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 200 за назначаване на служебно правителство

 

УКАЗ № 200
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1.Назначавам служебно правителство от 6 август 2014 г.:
проф. Георги Петков Близнашки за служебен министър-председател на Република България;
Екатерина Спасова Гечева-Захариева за служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране;
проф. Йордан Атанасов Христосков за служебен заместник министър-председател по социална политика и служебен министър на труда и социалната политика;
Христо Любомиров Иванов за служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и служебен министър на правосъдието;
Илияна Димитрова Цанова за служебен заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз;
Васил Атанасов Щонов за служебен министър на икономиката и енергетиката;
Мирослав Ненков Ненков за служебен министър на здравеопазването;
доц. Йордан Иванов Бакалов за служебен министър на вътрешните работи;
Румен Андонов Порожанов за служебен министър на финансите;
Николина Панайотова Ангелкова за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
доц. Румяна Петрова Коларова за служебен министър на образованието и науката;
доц. Велизар Матеев Шаламанов за служебен министър на отбраната;
Даниел Павлов Митов за служебен министър на външните работи;
Мартин Иванов Иванов за служебен министър на културата;
Евгения Николова Раданова за служебен министър на младежта и спорта;
Васил Георгиев Грудев за служебен министър на земеделието и храните;
Светлана Георгиева Жекова за служебен министър на околната среда и водите.
Служебното правителство в двуседмичен срок да определи функциите на заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз.
Издаден в София на 5 август 2014 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
5438