Президент на Републиката
брой: 36, от дата 1.5.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.11


Указ № 121 за възлагане на кандидата за министър-председател Антоанета Андонова Стефанова да състави правителство

 

УКАЗ № 121
На основание чл. 99, ал. 2 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Възлагам на кандидата за министър-председател Антоанета Андонова Стефанова да състави правителство.
Издаден в София на 28 април 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
2812