Президент на Републиката
брой: 11, от дата 2.2.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.39


Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 

УКАЗ № 28
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Разпускам Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.
Издаден в София на 31 януари 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
666