Президент на Републиката
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 58 за освобождаване на Димитър Михайлов Михайлов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания

 

УКАЗ № 58
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Димитър Михайлов Михайлов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 май 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
3953