Президент на Републиката
брой: 39, от дата 12.5.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 130 за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

УКАЗ № 130
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Разпускам Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
3004