Президент на Републиката
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.25


Указ № 204 за награждаване на г-н Алфредо Нестор Атанасоф – извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 204
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Алфредо Нестор Атанасоф – извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за неговите особено големи заслуги за развитието и задълбочаването на двустранните отношения между Република България и Република Аржентина.
Издаден в София на 27 ноември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Мария Габриел
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
8558