Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 238 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 24 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 6 752 349 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините – 6 171 637 лв., разпределени съгласно приложението;
2. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 528 160 лв.;
3. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на културата – 52 552 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 6. Министърът на образованието и науката и министърът на културата да извършат съответните промени по бюджетите на Министерството на образованието и науката и на Министерството на културата за 2023 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и т. 3 от Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Община
Област
Модул 1
„Изкуства“
Модул 2
„Спорт“
Общо
(в лв.)
Банско
Благоевград
27 029
17 797
44 826
Благоевград
Благоевград
33 326
21 456
54 782
Гоце Делчев
Благоевград
7 365
13 112
20 477
Гърмен
Благоевград
2 778
3 304
6 082
Кресна
Благоевград
2 873
1 519
4 392
Петрич
Благоевград
17 350
51 914
69 264
Разлог
Благоевград
12 861
11 891
24 752
Сандански
Благоевград
21 721
24 601
46 322
Сатовча
Благоевград
7 644
10 230
17 874
Симитли
Благоевград
15 266
4 106
19 372
Струмяни
Благоевград
2 089
525
2 614
Хаджидимово
Благоевград
4 864
14 616
19 480
Якоруда
Благоевград
9 389
7 217
16 606
Айтос
Бургас
3 626
8 878
12 504
Бургас
Бургас
181 270
161 031
342 301
Камено
Бургас
7 162
0
7 162
Карнобат
Бургас
32 173
24 803
56 976
Несебър
Бургас
10 397
18 766
29 163
Поморие
Бургас
16 143
24 015
40 158
Руен
Бургас
9 231
4 948
14 179
Созопол
Бургас
9 278
7 279
16 557
Средец
Бургас
2 773
613
3 386
Сунгурларе
Бургас
9 407
4 071
13 478
Царево
Бургас
9 084
1 519
10 603
Аврен
Варна
1 943
2 021
3 964
Аксаково
Варна
922
0
922
Белослав
Варна
0
2 233
2 233
Варна
Варна
115 580
70 759
186 339
Ветрино
Варна
365
0
365
Вълчи дол
Варна
1 706
2 130
3 836
Долни чифлик
Варна
7 779
7 773
15 552
Дългопол
Варна
3 536
5 612
9 148
Провадия
Варна
6 826
1 406
8 232
Суворово
Варна
16 634
12 646
29 280
Велико Търново
Велико Търново
39 346
37 466
76 812
Горна Оряховица
Велико Търново
17 537
13 904
31 441
Елена
Велико Търново
5 039
1 091
6 130
Златарица
Велико Търново
0
2 261
2 261
Лясковец
Велико Търново
9 428
8 201
17 629
Павликени
Велико Търново
16 407
12 058
28 465
Полски Тръмбеш
Велико Търново
1 712
481
2 193
Свищов
Велико Търново
4 985
7 175
12 160
Стражица
Велико Търново
0
6 000
6 000
Сухиндол
Велико Търново
8 800
7 800
16 600
Брегово
Видин
317
1 159
1 476
Видин
Видин
25 354
11 152
36 506
Ново село
Видин
3 050
0
3 050
Ружинци
Видин
4 120
2 153
6 273
Бяла Слатина
Враца
26 210
32 057
58 267
Враца
Враца
19 873
9 640
29 513
Козлодуй
Враца
7 198
8 061
15 259
Криводол
Враца
11 247
13 401
24 648
Мездра
Враца
11 597
11 294
22 891
Мизия
Враца
4 160
1 139
5 299
Оряхово
Враца
8 644
3 900
12 544
Роман
Враца
8 685
0
8 685
Хайредин
Враца
3 269
1 909
5 178
Габрово
Габрово
16 320
8 677
24 997
Севлиево
Габрово
14 759
14 420
29 179
Трявна
Габрово
332
999
1 331
Балчик
Добрич
5 223
4 181
9 404
Генерал Тошево
Добрич
17 031
7 306
24 337
Добрич
Добрич
50 270
30 161
80 431
Добричка
Добрич
15 348
997
16 345
Каварна
Добрич
4 479
9 041
13 520
Крушари
Добрич
1 996
407
2 403
Шабла
Добрич
740
809
1 549
Ардино
Кърджали
12 084
6 528
18 612
Кирково
Кърджали
8 958
3 517
12 475
Крумовград
Кърджали
11 905
4 649
16 554
Кърджали
Кърджали
46 593
26 803
73 396
Момчилград
Кърджали
4 503
2 113
6 616
Черноочене
Кърджали
0
1 277
1 277
Бобов дол
Кюстендил
1 609
499
2 108
Дупница
Кюстендил
48 262
40 316
88 578
Кюстендил
Кюстендил
11 566
7 839
19 405
Невестино
Кюстендил
1 209
1 529
2 738
Рила
Кюстендил
3 408
4 628
8 036
Сапарева баня
Кюстендил
8 602
10 820
19 422
Ловеч
Ловеч
32 117
9 203
41 320
Луковит
Ловеч
2 516
7 075
9 591
Тетевен
Ловеч
6 523
2 942
9 465
Троян
Ловеч
16 345
1 715
18 060
Угърчин
Ловеч
2 960
3 756
6 716
Ябланица
Ловеч
10 646
11 497
22 143
Берковица
Монтана
14 063
26 909
40 972
Бойчиновци
Монтана
721
7 129
7 850
Вълчедръм
Монтана
9 192
6 427
15 619
Вършец
Монтана
1 064
400
1 464
Лом
Монтана
21 850
16 272
38 122
Медковец
Монтана
2 744
581
3 325
Монтана
Монтана
44 825
30 845
75 670
Чипровци
Монтана
2 678
0
2 678
Батак
Пазарджик
1 888
0
1 888
Белово
Пазарджик
3 745
2 819
6 564
Брацигово
Пазарджик
1 320
0
1 320
Велинград
Пазарджик
42 925
27 125
70 050
Лесичово
Пазарджик
5 162
5 604
10 766
Пазарджик
Пазарджик
121 184
36 017
157 201
Панагюрище
Пазарджик
10 635
13 063
23 698
Пещера
Пазарджик
10 224
8 658
18 882
Ракитово
Пазарджик
977
10 024
11 001
Септември
Пазарджик
22 435
11 057
33 492
Стрелча
Пазарджик
8 569
10 632
19 201
Перник
Перник
47 744
42 721
90 465
Радомир
Перник
15 203
1 486
16 689
Белене
Плевен
3 952
4 694
8 646
Гулянци
Плевен
14 805
10 676
25 481
Долна Митрополия
Плевен
4 750
5 162
9 912
Долни Дъбник
Плевен
21 600
8 519
30 119
Искър
Плевен
739
1 517
2 256
Никопол
Плевен
589
462
1 051
Плевен
Плевен
67 128
46 842
113 970
Пордим
Плевен
5 234
1 517
6 751
Червен бряг
Плевен
5 948
9 354
15 302
Кнежа
Плевен
2 960
7 321
10 281
Асеновград
Пловдив
26 823
24 015
50 838
Брезово
Пловдив
4 226
2 067
6 293
Калояново
Пловдив
8 863
3 044
11 907
Карлово
Пловдив
36 835
24 648
61 483
Кричим
Пловдив
7 102
4 092
11 194
„Марица“
Пловдив
33 847
25 583
59 430
Перущица
Пловдив
7 849
4 565
12 414
Пловдив
Пловдив
120 719
125 051
245 770
Първомай
Пловдив
7 766
8 251
16 017
Раковски
Пловдив
32 417
31 876
64 293
„Родопи“
Пловдив
30 281
10 177
40 458
Садово
Пловдив
17 838
15 816
33 654
Стамболийски
Пловдив
7 454
8 841
16 295
Съединение
Пловдив
5 444
3 822
9 266
Хисаря
Пловдив
6 235
6 741
12 976
Сопот
Пловдив
10 121
7 553
17 674
Завет
Разград
2 411
1 289
3 700
Исперих
Разград
2 190
4 758
6 948
Кубрат
Разград
9 018
2 544
11 562
Лозница
Разград
2 781
1 886
4 667
Разград
Разград
24 580
34 874
59 454
Самуил
Разград
0
310
310
Цар Калоян
Разград
2 828
5 048
7 876
Бяла
Русе
5 674
7 005
12 679
Иваново
Русе
2 831
894
3 725
Русе
Русе
44 635
31 205
75 840
Сливо поле
Русе
3 544
0
3 544
Алфатар
Силистра
4 896
4 280
9 176
Главиница
Силистра
3 008
7 800
10 808
Дулово
Силистра
3 294
8 334
11 628
Кайнарджа
Силистра
4 004
5 187
9 191
Силистра
Силистра
34 970
20 315
55 285
Ситово
Силистра
9 898
5 898
15 796
Тутракан
Силистра
25 261
7 520
32 781
Котел
Сливен
8 123
1 810
9 933
Нова Загора
Сливен
9 587
10 315
19 902
Сливен
Сливен
92 899
57 595
150 494
Твърдица
Сливен
19 681
14 793
34 474
Борино
Смолян
7 448
7 393
14 841
Девин
Смолян
13 624
5 796
19 420
Доспат
Смолян
2 586
6 231
8 817
Златоград
Смолян
1 978
975
2 953
Мадан
Смолян
6 724
3 195
9 919
Неделино
Смолян
1 480
1 479
2 959
Рудозем
Смолян
10 375
7 213
17 588
Смолян
Смолян
49 203
33 472
82 675
Чепеларе
Смолян
2 507
1 652
4 159
Столична
София-град
414 296
337 112
751 408
Антон
София област
205
368
573
Ботевград
София област
3 572
2 724
6 296
Горна Малина
София област
111
0
111
Долна баня
София област
5 051
2 681
7 732
Елин Пелин
София област
3 254
1 784
5 038
Етрополе
София област
12 629
7 270
19 899
Златица
София област
5 537
5 580
11 117
Ихтиман
София област
3 253
4 205
7 458
Костенец
София област
16 062
10 530
26 592
Костинброд
София област
12 924
2 355
15 279
Мирково
София област
1 244
670
1 914
Пирдоп
София област
5 686
0
5 686
Правец
София област
1 756
0
1 756
Самоков
София област
15 332
14 518
29 850
Своге
София област
6 559
4 786
11 345
Сливница
София област
6 057
2 021
8 078
Братя Даскалови
Стара Загора
4 575
3 876
8 451
Гурково
Стара Загора
997
3 850
4 847
Гълъбово
Стара Загора
8 217
6 789
15 006
Казанлък
Стара Загора
24 106
20 033
44 139
Мъглиж
Стара Загора
2 165
2 701
4 866
Николаево
Стара Загора
2 458
3 281
5 739
Опан
Стара Загора
1 000
0
1 000
Павел баня
Стара Загора
4 867
1 651
6 518
Раднево
Стара Загора
6 220
573
6 793
Стара Загора
Стара Загора
64 559
64 609
129 168
Чирпан
Стара Загора
29 154
18 089
47 243
Антоново
Търговище
2 239
2 233
4 472
Омуртаг
Търговище
15 593
7 787
23 380
Опака
Търговище
4 009
7 797
11 806
Попово
Търговище
27 779
34 061
61 840
Търговище
Търговище
43 445
33 820
77 265
Димитровград
Хасково
28 469
3 816
32 285
Любимец
Хасково
1 480
0
1 480
Маджарово
Хасково
1 901
3 485
5 386
Минерални бани
Хасково
1 872
1 073
2 945
Свиленград
Хасково
1 956
2 340
4 296
Симеоновград
Хасково
13 623
1 324
14 947
Стамболово
Хасково
7 739
4 715
12 454
Тополовград
Хасково
8 221
6 819
15 040
Харманли
Хасково
15 934
11 270
27 204
Хасково
Хасково
38 401
25 569
63 970
Велики Преслав
Шумен
5 701
4 666
10 367
Венец
Шумен
4 121
1 587
5 708
Върбица
Шумен
1 939
1 052
2 991
Каспичан
Шумен
17 838
13 414
31 252
Никола Козлево
Шумен
1 747
0
1 747
Нови пазар
Шумен
16 510
2 646
19 156
Хитрино
Шумен
5 904
3 433
9 337
Шумен
Шумен
43 790
29 924
73 714
Елхово
Ямбол
796
1 554
2 350
Стралджа
Ямбол
4 800
5 713
10 513
„Тунджа“
Ямбол
1 135
1 683
2 818
Ямбол
Ямбол
30 811
11 980
42 791
ОБЩО
3 505 982
2 665 655
6 171 637

8496