Народно събрание
брой: 7, от дата 24.1.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ – АД, от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам

 

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ – АД, от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ – АД, от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната и местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. досега.
2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Румен Маринов Йончев
Членове: Бранимир Николаев Балачев
                Радомир Петров Чолаков
                Никола Георгиев Минчев
                Христо Йорданов Даскалов
                Рамадан Байрам Аталай
                Танер Мехмед Али
                Коста Георгиев Стоянов
                Ангел Жеков Георгиев
                Румен Василев Гечев
                Иван Богомилов Петков
                Кремена Миленова Кунева
                Йордан Яворов Иванов
                Александър Георгиев Николов
4. Временната комисия установява всички факти, свързани със:
4.1. отказа на държавата през 2016 г. от 49,63% от акциите на „Международен панаир Пловдив“ – АД, и прехвърлянето им на общините Пловдив и Варна;
4.2. неизпълнението на решението на Общинския съвет – Варна, от страна на кмета за връщане на акциите на държавата;
4.3. апорта на варненския дял в дружество „Пълдин туринвест“ – АД, с който се осигурява пълно овладяване на „Международен панаир Пловдив“ – АД;
4.4. решението на Общинския съвет – Пловдив, от 19 декември 2022 г., с което се позволява извършване на апорта от страна на Община Варна;
4.5. бламирането на две извънредни сесии от страна на Политическа партия ГЕРБ и съветниците на Георги Гергов, на които следваше да се охрани общественият интерес, като се преразгледа решението, с което се дава пълен контрол върху „Международен панаир Пловдив“ на почетния консул на Руската федерация;
4.6. възможността Международен панаир Пловдив да бъде обявен за групов паметник на културата с цел предотвратяване на възможността за унищожаването му като такъв.
5. Разглежда и анализира документите, провежда работни срещи с компетентните по темата лица, анализира решението на Министерския съвет от 2016 г. и решенията на общинските съвети Пловдив и Варна, свързани с пълното овладяване на „Международен панаир Пловдив“ от Георги Гергов.
6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства.
7. Временната комисия се избира за срок от 1 месец.
Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 18 януари 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
412