Централна избирателна комисия
брой: 63, от дата 6.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.1


Рeшение № 1202-НС от 4 август 2022 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1202-НС от 4 август 2022 г.
относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. с номера от 1-НС до 66-НС включително, приложени към настоящото решение.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
 
Приложение № 1-НС
Приложение № 2-НС
Приложение № 3-НС
Приложение № 4-НС
Приложение № 5-НС
Приложение № 6-НС
Приложение № 7-НС
Приложение № 8-НС
Приложение № 9-НС
Приложение № 10-НС
Приложение № 11-НС
Приложение № 12-НС
Приложение № 13-НС
Приложение № 14-НС
Приложение № 15-НС
Приложение № 16-НС
Приложение № 17-НС
Приложение № 18-НС
Приложение № 19-НС
Приложение № 20-НС
Приложение № 21-НС
Приложение № 22-НС
Приложение № 23-НС
Приложение № 24-НС
Приложение № 25-НС
Приложение № 26-НС
Приложение № 27-НС
Приложение № 28-НС
Приложение № 29-НС
Приложение № 30-НС
Приложение № 31-НС
Приложение № 32-НС
Приложение № 33-НС
Приложение № 34-НС
Приложение № 35-НС
Приложение № 36-НС
Приложение № 37-НС
Приложение № 38-НС
Приложение № 39-НС
Приложение № 40-НС
Приложение № 41-НС
Приложение № 42-НС
Приложение № 43-НС
Приложение № 44-НС
Приложение № 45-НС
Приложение № 46-НС
Приложение № 47-НС
Приложение № 48-НС
Приложение № 49-НС
Приложение № 50-НС
Приложение № 51-НС
Приложение № 52-НС
Приложение № 53-НС
Приложение № 54-НС
Приложение № 55-НС
Приложение № 56-НС
Приложение № 57-НС
Приложение № 58-НС
Приложение № 59-НС
Приложение № 60-НС
Приложение № 61-НС
Приложение № 62-НС
Приложение № 63-НС
Приложение № 64-НС
Приложение № 65-НС
Приложение № 66-НС
 
 
4977