Президент на републиката
брой: 85, от дата 27.10.2009 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 348 за утвърждаване нови граници на община Ветово, област Русе, и община Русе, област Русе

 

УКАЗ № 348
На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Утвърждавам нови граници на:
1. Община Ветово, област Русе, включваща населените места: гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Кривня, с. Писанец, гр. Сеново и с. Смирненски.
2. Община Русе, област Русе, включваща населените места: гр. Русе, с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, гр. Мартен, с. Николово, с. Ново село, с. Просена, с. Санд­рово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода и с. Ястребово.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Русе, на кмета на община Ветово и на кмета на община Русе.
Издаден в София на 14 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
11960