Президент на Републиката
брой: 4, от дата 14.1.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 2 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.

 

УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 11 януари 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
150