Президент на Републиката
брой: 77, от дата 16.9.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.17


Указ № 245 за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

УКАЗ № 245
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Разпускам Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
5599