Президент на Републиката
брой: 44, от дата 21.5.2024 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 153 за награждаване на проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

 

УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за нейните особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и на медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.
Издаден в София на 16 май 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Димитър Главчев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
3420