Президент на Републиката
брой: 44, от дата 21.5.2024 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 152 за награждаване на г-н Микеле Скандрольо – почетен консул на Република България за област Лигурия, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

 

УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Микеле Скандрольо – почетен консул на Република България за област Лигурия, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за неговите големи заслуги в областта на културата и образованието.
Издаден в София на 16 май 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Димитър Главчев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
3419