Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 49, от дата 11.6.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС
за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г.
 (ESP Code)
(Приет с Резолюция A.1049(27) на Асамблеята на Международната морска организация на 30 ноември 2011 г.
В сила за Република България от 1 януари 2014 г.)
 
 
3453