Президент на Републиката
брой: 94, от дата 25.11.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 260 за назначаване на Иван Илиянов Йорданов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства със седалище в Абу Даби

 

УКАЗ № 260
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Иван Илиянов Йорданов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства със седалище в Абу Даби.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
7444