Президент на Републиката
брой: 94, от дата 25.11.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 259 за освобождаване на Богдан Любомиров Коларов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства

 

УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Богдан Любомиров Коларов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
7443