Президент на Републиката
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.26


Указ № 149 за награждаване на проф. Камен Димов Велев с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. Камен Димов Велев с орден „Стара планина“ първа степен за неговите изключително големи заслуги към Република България в областта на техническите науки.
Издаден в София на 13 юни 2022 г.
Президент на Републиката:Румен Радев
Министър-председател: Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
3769