Министерство на вътрешните работи
брой: 47, от дата 24.6.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм., бр. 4, 16, 69 и 106 от 2018 г., бр. 3, 40, 84, 93 и 107 от 2020 г., бр. 41 и 102 от 2021 г. и бр. 34 от 2022 г.)
§ 1. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, раздел „II. Специалисти със средно образование и професионална квалификация“, раздел „III. Специалисти със средно образование“, раздел „IV. Помощен персонал със средно образование“, раздел „V. Квалифицирани работници“, раздел „VI. Неквалифицирани работници“ и раздел „VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)“ се правят следните изменения на начална заплата за длъжност:
„В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Длъжностни наименования
Код по
Националната
класификация на
професиите и
длъжностите
Заплата за длъжност
 
 
начална
максимална
1
2
3
4
5
6
II.
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
II.1.
Първа група
 
 
 
 
1
Техник, строителство и архитектура
3112
3009
710
990
2
Технически ръководител, строителство
3123
3001
710
990
II.2.
Втора група
 
 
 
 
1
Техник, инвеститорски контрол
3112
3007
710
903
2
Инспектор, контрол на общоопасни средства
3119
3048
710
903
3
Техник, гражданско строителство (конструктор)
3112
3004
710
903
4
Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
3115
3045
710
903
5
Техник, механик/дозиметрични прибори
3115
3004
710
903
6
Техник, механик/организационна техника и технически средства
3115
3004
710
903
7
Техник, механик/технически контрол на МПС
3115
3004
710
903
8
Техник, производствени резултати
3119
3010
710
903
9
Организатор/въоръжението
3343
3007
710
903
10
Организатор/вещево осигуряване
3343
3007
710
903
11
Организатор/финансиране на строителството
3343
3007
710
903
12
Счетоводител
2411
6004
710
903
13
Техник, асансьорна техника
3113
3002
710
903
14
Техник, електронна техника
3114
3007
710
903
15
Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
3115
3039
710
903
16
Техник, механик/нестандартно противопожарно оборудване
3115
3004
710
903
17
Техник, телекомуникации
3522
3007
710
903
18
Технолог/производствена база
3119
3044
710
903
19
Лаборант/аналитик
7549
2005
710
903
20
Лаборант, препаратор
3212
3006
710
903
21
Фотограф
3431
3001
710
903
22
Техник, електрически системи
3113
3006
710
903
23
Техник, медицинска техника
3119
3006
710
903
24
Административен секретар/Организатор на Академичен съвет и Специализиран научен съвет – АМВР
3343
3001
710
903
25
Техник-механик самолетна техника
3115
3018
710
903
26
Техник-механик
3115
3004
710
903
27
Авиомеханик
3155
3001
710
903
28
Ветеринарен техник (фелдшер)
3240
3003
710
903
III.
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
III.1.
Първа група
 
 
 
 
1
Технически сътрудник към кабинета на министър
3359
3027
710
1 697
2
Управител, спортни дейности
1431
3016
710
896
3
Управител/общежитие
1120
7023
710
896
4
Управител/учебна база
1120
7023
710
896
5
Управител, стол
1412
3007
710
896
6
Управител, хижа
1439
3006
710
896
7
Дактилоскопист
3355
3010
710
896
8
Технически изпълнител/по заплащането на труда
4110
2006
710
896
9
Сътрудник, охрана/граничен контрол
5414
3010
710
896
10
Сътрудник, охрана
5414
3010
710
896
11
Инструктор
5169
3007
710
896
12
Оркестрант
2652
6004
710
896
13
Оператор, център обаждания
4222
3001
710
896
III.2.
Втора група
 
 
 
 
1
Касиер, домакин/„Пътна полиция“
4311
2002
710
886
2
Системен оператор
3513
3003
710
886
3
Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД
3522
3016
710
886
4
Началник, склад
4321
2021
710
886
III.3.
Трета група
 
 
 
 
1
Завеждащ, административна служба
4110
2001
710
876
2
Отчетник, планиране на материали
4322
2002
710
876
3
Технически изпълнител/„Пътна полиция“
4110
2006
710
876
4
Технически изпълнител/„Човешки ресурси“
4110
2006
710
876
5
Технически изпълнител/учебно-методическа дейност
4110
2006
710
876
6
Технически изпълнител/научно-приложно звено
4110
2006
710
876
7
Диспечер, транспортни средства
4323
2007
710
876
8
Управител/ведомствен жилищен фонд
1120
7023
710
876
9
Телефонист/междуселищен номератор
4223
2002
710
876
10
Секретар
4120
2001
710
876
11
Завеждащ, техническа служба
4110
2002
710
876
IV.
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
IV.1.
Първа група
 
 
 
 
1
Снабдител, доставчик
4321
2015
710
863
2
Домакин
4321
3022
710
863
3
Организатор/медицински регистратор
3343
3007
710
863
4
Машинописец I категория
4131
2001
710
863
IV.2.
Втора група
 
 
 
 
1
Технически изпълнител
4110
2006
710
844
2
Деловодител
4415
2003
710
844
3
Магазинер
4321
2008
710
844
4
Машинописец II категория
4131
2001
710
844
IV.3.
Трета група
 
 
 
 
1
Куриер
9621
0001
710
838
2
Продавач, бюфет
5212
0001
710
838
3
Продавач, книги
9520
0002
710
838
4
Сервитьор
5131
2004
710
838
5
Администратор, хотел
4224
3002
710
838
6
Касиер
5230
1001
710
838
7
Калкулант
4311
2001
710
838
8
Дезинфектатор
5329
1003
710
838
V.
КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
 
 
 
 
1
Бояджия, сгради
7131
1001
710
876
2
Бръснар
5141
2002
710
876
3
Фризьор
5141
2001
710
876
4
Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
7126
2002
710
876
5
Водач, електрокар
8344
2003
710
876
6
Водач, мотокар
8344
2004
710
876
7
Дърводелец
7115
2002
710
876
8
Електромонтьор
7412
2009
710
876
9
Заварчик
7212
1001
710
876
10
Кранист
8343
2001
710
876
11
Главен готвач
3434
2001
710
876
12
Готвач
5120
2001
710
876
13
Помощник-готвач
5120
2003
710
876
14
Майстор-сладкар
7512
2008
710
876
15
Сладкар
5120
2002
710
876
16
Транжор
7511
1019
710
876
17
Машинист, пътно-строителни машини
8342
2007
710
876
18
Автомонтьор
7231
2001
710
876
19
Монтьор, печатарско оборудване
7233
2025
710
876
20
Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
7127
2003
710
876
21
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
7233
2031
710
876
22
Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
7233
2030
710
876
23
Моделиер-конструктор, облекла
7531
3009
710
876
24
Огняр
8182
2004
710
876
25
Печатар/полиграфист
7322
2014
710
876
26
Монтьор, корабно оборудване
7233
2019
710
876
27
Работник по ремонт на въоръжението
7549
2020
710
876
28
Ретушьор
7321
2029
710
876
29
Сарач
7536
1021
710
876
30
Работник, строителството
9312
0003
710
876
31
Стругар
7223
1015
710
876
32
Фрезист
7223
2041
710
876
33
Шивач
7533
1014
710
876
34
Шлосер
7222
3011
710
876
35
Шофьор, противопожарен автомобил
8332
2001
710
876
36
Шофьор, товарен автомобил
8332
2010
710
876
37
Шофьор, автобус
8331
2002
710
876
38
Шофьор, лекотоварен автомобил
8322
2006
710
876
39
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
8332
2005
710
876
40
Шофьор, лек автомобил до 9 места
8322
2002
710
876
41
Шофьор, тежкотоварен автомобил
8332
2009
710
876
VI.
НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
 
 
 
 
1
Гледач, служебни животни
5164
1009
710
774
2
Камериер/камериерка
5162
1001
710
774
3
Перач, ръчно
9121
0003
710
774
4
Общ работник
9622
0001
710
774
5
Работник, кухня
9412
0003
710
774
6
Работник, озеленяване
9214
0015
710
774
7
Спасител, плаж
5419
1002
710
774
8
Санитар
5321
1002
710
774
9
Пазач
9510
0005
710
774
10
Чистач
9112
0004
710
774
VII.
Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
1
Старши специалист
3359
3022
710
1 258
2
Младши специалист
3359
3021
710
1 172

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 април 2022 г.
Министър: Бойко Рашков
3695