Президент на Републиката
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 126 за награждаване на Васил Трифонов Долапчиев с орден „За гражданска заслуга“ втора степен

 

УКАЗ № 126
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Васил Трифонов Долапчиев с орден „За гражданска заслуга“ втора степен за големите му заслуги за защита на човешките права и свободи на хората със зрителни увреждания, тяхната социална интеграция и пълноценно приобщаване в обществения живот.
Издаден в София на 4 май 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
2906