Президент на Републиката
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.25


Указ № 208 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 10 март 2024 г.

 

УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 466 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 10 март 2024 г.
Издаден в София на 28 ноември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
8562