Съдържание на Държавен вестник, официален раздел
брой: 46, от дата 19.2.2020 г.Намерени резултати: 11

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
  стр. 2     Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи
  стр. 7     Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
  стр. 11     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 20 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, на 14 юни 2020 г.
  стр. 30     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 21 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, на 14 юни 2020 г.
  стр. 30     Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 22 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, на 14 юни 2020 г.
  стр. 30     Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г.
  стр. 31     Преглед на материалаМинистерски съвет
Поправка в Постановление № 18 на Министерския съвет от 6 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.)
  стр. 47     Преглед на материалаМинистерство на младежта и спорта
Наредба № 1 от 5 февруари 2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта
  стр. 40     Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
  стр. 44     Преглед на материалаДържавна агенция „Национална сигурност“, Българска народна банка
Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  стр. 46     Преглед на материала