Брой: 44, от дата 21.5.2024 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 150 за награждаване на г-жа Анна Мария Патриция Гадалета – почетен консул на Република България за област Пулия, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 1
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 151 за награждаване на г-н Франко Кастелини – почетен консул на Република България за област Емилия-Романя, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 152 за награждаване на г-н Микеле Скандрольо – почетен консул на Република България за област Лигурия, Италианска република, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 153 за награждаване на проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 166 от 16 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 167 от 16 май 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 168 от 16 май 2024 г. за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 169 от 20 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
  стр. 5
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]