Брой: 80, от дата 19.9.2023 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за храните
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за позицията на Република България относно удължаването на превантивните мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 г.
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за освобождаване и избиране на секретар на Четиридесет и деветото Народно събрание
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промени в състава и попълване ръководството на Комисията по политиките за българите извън страната
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава и попълване ръководството на Комисията по туризъм
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промени в състава и попълване на ръководството на Комисията по културата и медиите
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по конституционни въпроси
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промени в състава и попълване ръководството на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по земеделието, храните и горите
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 141 от 13 септември 2023 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 142 от 13 септември 2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. за увеличаване на разходите за персонал на Националния осигурителен институт
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 143 от 14 септември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 144 от 14 септември 2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2023 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба № 14 от 11 септември 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
  стр. 78
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието и храните
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
  стр. 81
 Преглед на материалаНационален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Наредба № 2 от 7 септември 2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология
  стр. 82
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Инструкция № И-3 от 5 септември 2023 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
  стр. 82
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]Дата на публикация: 1.6.2023
  Нови електронни адреси на редакцията
  [Още ....]