Брой: 27, от дата 24.3.2023 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 44 за награждаване на Илиана Райчева Сиракова с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 43 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта и съобщенията
Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Споразумение за придобиване и взаимно обслужване (BGR-USA-02) между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието
Наредба за отменяне на Наредба № 11 от 2001 г., Наредба № 19 от 2001 г., Наредба № 58 от 2006 г., Наредба № 38 от 2001 г., Наредба № 20 от 2001 г., Наредба № 17 от 2010 г., Наредба № 67 от 2006 г., Наредба № 11 от 2016 г. и Наредба № 68 от 2006 г.
  стр. 33
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 3.2.2023
  Проект на заповед за таксите и абонаментите, публикувана за обществени консултации
  [Още ....]Дата на публикация: 15.12.2022
  Решение на ВАС във връзка с таксите за обнародване
  [Още ....]Дата на публикация: 1.12.2022
  Абонамент за 2023 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]