Брой: 43, от дата 17.5.2024 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 145 за освобождаване на Елеонора Димитрова Димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 146 за назначаване на Николай Христов Янков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви със седалище в гр. Делхи, Република Индия
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 147 за освобождаване на Светлан Христов Стоев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 148 за назначаване на Драгомир Валериев Заков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания със седалище в гр. Копенхаген
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 149 за награждаване на Иван Любенов Николов с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на правосъдието
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
  стр. 5
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 3297-ЕП/НС от 15 май 2024 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на
  стр. 9
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]