Брой: 59, от дата 12.7.2024 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 169 за освобождаване на бригаден генерал Здравко Иванов Пехливанов от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“, назначаването му за директор на Щаба на отбраната и удостояването му с висше военно звание „генерал-майор“, считано от 12 юли 2024 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 170 за назначаване на полковник Иво Венелинов Иванов за директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и удостояването му с висше военно звание „бригаден генерал“, считано от 12 юли 2024 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 171 за освобождаване на флотилен адмирал Георги Пенев Пенев от длъжността заместник-командир на Военноморските сили и за назначаването му за национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите в Монс, Белгия, считано от 12 юли 2024 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 172 за назначаване на капитан І ранг Ваньо Иванов Мусински за заместник-командир на Военноморските сили и удостояването му с висше военно звание „флотилен адмирал“, считано от 12 юли 2024 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаКонституционен съд
Решение № 12 от 9 юли 2024 г. по конституционно дело № 3 от 2024 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 248 от 5 юли 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерство на външните работи
Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Еквадор за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
  стр. 17
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]