Брой: 62, от дата 23.7.2024 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за предприемане на мерки за ликвидиране на пожарите, осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на пострадалите от пожарите лица, както и за закупуване на необходимите средства за борба с пожарите
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по енергетика
  стр. 5
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
  стр. 5
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по външна политика
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по отбрана
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
  стр. 7
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
  стр. 8
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
  стр. 8
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по труда и социалната политика
  стр. 8
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по образованието и науката
  стр. 9
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по въпросите на младежта и спорта
  стр. 9
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по здравеопазването
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по околната среда и водите
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по културата и медиите
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество
  стр. 12
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по правата на човека и вероизповеданията
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по политиките за българите извън страната
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по туризъм
  стр. 14
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за избиране на Комисия по демографската политика, децата и семейството
  стр. 14
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 177 за награждаване на г-жа Мартина Фийни – извънреден и пълномощен посланик на Ирландия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 178 за награждаване на г-жа Кристина Кувая-Ксантопулос – извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 179 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен, на 20 октомври 2024 г.
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 180 за възлагане на кандидата за министър-председател Николай Денков Денков да състави правителство
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 251 от 18 юли 2024 г. за отменяне на Постановление № 345 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Консултативен съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 252 от 18 юли 2024 г. за възстановяване на средства по бюджета на Централната избирателна комисия за 2024 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 253 от 18 юли 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 254 от 18 юли 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.
  стр. 72
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 255 от 22 юли 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.
  стр. 72
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 256 от 22 юли 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г.
  стр. 73
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 257 от 22 юли 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
  стр. 78
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 507 от 18 юли 2024 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година
  стр. 83
 Преглед на материалаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба № РД-02-20-3 от 4 юли 2024 г. за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
  стр. 100
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.1.2024
  Абонамент
  [Още ....]Дата на публикация: 2.1.2024
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 18.7.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]