Брой: 63, от дата 30.7.2021 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г.
  стр. 1
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
  стр. 1
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за прекратяване правомощията на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 182 за назначаване на Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на Съвета за електронни медии
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 183 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, на 3 октомври 2021 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на републиката
Указ № 184 за награждаване на г-н Рашид бин Али Ал-Хатър – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Катар в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 248 от 26 юли 2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 249 от 27 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 17 от 20 юли 2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в озеленяването“
  стр. 33
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2021 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]