Брой: 19, от дата 5.3.2021 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
  стр. 22
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 68 от 26 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г.
  стр. 33
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба № 3 от 23 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
  стр. 39
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2021 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]