Брой: 4, от дата 15.1.2021 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 1 за освобождаване на Надежда Николова Нейнски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 2 за назначаване на Ангел Христов Чолаков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция със седалище в Анкара
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 3 за освобождаване на Радко Тодоров Влайков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 4 за назначаване на Петко Колев Дойков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия със седалище в Белград
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 5 за освобождаване на Уляна Симеонова Богданска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 6 за назначаване на Христо Стефанов Полендаков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария със седалище в Будапеща
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 11 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Робинзон“, община Несебър, област Бургас
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 12 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Сахара 2“, община Варна, област Варна
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 13 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Офицерски – изток“, община Варна, област Варна
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 14 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Офицерски – запад“, община Варна, област Варна
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 15 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Кранево – централен“, община Балчик, област Добрич
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 16 от 11 януари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Кранево юг – 1“, община Балчик, област Добрич
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 17 от 11 януари 2021 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
  стр. 104
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба № 4 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“
  стр. 147
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството
  стр. 159
 Преглед на материалаКомисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Правилник за изменение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
  стр. 163
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло
  стр. 163
 Преглед на материалаИзпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 1 януари 2021 г.
  стр. 163
 Преглед на материалаКомисия за енергийно и водно регулиране
Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
  стр. 188
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2020 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]