Брой: 49, от дата 6.6.2023 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 65 за освобождаване на Румяна Генчева Бъчварова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 66 за назначаване на Славена Красимирова Гергова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел със седалище в гр. Тел Авив
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 67 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 68 за назначаване на Мая Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев
  стр. 3
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 70 за предлагане на Четиридесет и деветото Народно събрание да избере Николай Денков Денков за министър-председател на Република България
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 84 от 31 май 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постанов­ление № 153 на Министерския съвет от 2003 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 85 от 31 май 2023 г. за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2007 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.
  стр. 7
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 87 от 1 юни 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 88 от 1 юни 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
  стр. 13
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 89 от 1 юни 2023 г. за изменение на Постановление № 45 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
  стр. 14
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 13 от 23 май 2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Каменоделец“
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерство на отбраната
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
  стр. 32
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 139 от 11 май 2023 г. за изменение и допълнение на Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър
  стр. 43
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 2.6.2023
  Редакция „Държавен вестник“ преустановява издаването на фактури за платени такси
  [Още ....]Дата на публикация: 1.6.2023
  Нови електронни адреси на редакцията
  [Още ....]Дата на публикация: 1.6.2023
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 15.12.2022
  Решение на ВАС във връзка с таксите за обнародване
  [Още ....]