Брой: 99, от дата 26.11.2021 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Министерски съвет
Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 816 от 23 ноември 2021 г. за обявяване на 24 ноември 2021 г. за Ден на национален траур
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Правилник за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език
  стр. 7
 Преглед на материалаПатентно ведомство на Република България
Правилник за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
  стр. 9
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
  стр. 12
 Преглед на материалаМинистерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
  стр. 15
 Преглед на материалаВисш съдебен съвет
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
  стр. 31
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1015-ПВР от 23 ноември 2021 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката
  стр. 34
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2021 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]