Брой: 90, от дата 15.11.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за прeкратяване пълномощията на народен представител
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 252 за награждаване на Архимандрит Амвросий – игумен на манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“ в Света гора, с орден „Стара планина“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта
Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план
  стр. 9
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Решение № 406 от 31 октомври 2019 г. за актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
  стр. 12
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1670-НС от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на Десислав Петров Тасков за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в 44-то Народно събрание
  стр. 12
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1671-НС от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на Евдокия Славчова Асенова за народен представител в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в 44-то Народно събрание
  стр. 13
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1672-НС от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на Мартин Стефанов Обрешков за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски, в 44-то Народно събрание
  стр. 14
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1673-НС от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на Добрин Ненов Данев за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 44-то Народно събрание
  стр. 13
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1674-НС от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на Полина Александрова Шишкова за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в 44-то Народно събрание
  стр. 14
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1675-НС от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за народен представител в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в 44-то Народно събрание
  стр. 14
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]