Брой: 34, от дата 23.4.2019 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Ре­публика България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
  стр. 10
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
  стр. 11
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г.
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
  стр. 13
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
  стр. 14
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на Комисията по отбрана
  стр. 14
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
  стр. 14
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 80 за освобождаване на Венелин Димитров Лазаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитското кралство Йордания
  стр. 14
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 81 за назначаване на Димитър Михайлов Михайлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитското кралство Йордания със седалище в Аман
  стр. 14
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 82 за освобождаване на Бранимир Стоянов Заимов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 83 за назначаване на Гергана Димитрова Караджова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия със седалище в Дъблин
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 84 за освобождаване на Димитър Иванов Абаджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 85 за назначаване на Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със седалище в Любляна
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 86 за освобождаване на Димитър Михайлов Михайлов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел
  стр. 15
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 87 за назначаване на Румяна Генчева Бъчварова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел със седалище в гр. Тел Авив
  стр. 15
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 82 от 18 април 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 83 от 18 април 2019 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.
  стр. 16
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 84 от 18 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
  стр. 17
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 85 от 19 април 2019 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 213 от 18 април 2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, от находище „Енджи-север“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, на „Маронас“ – ООД, Враца
  стр. 18
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 220 от 19 април 2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Покрован“, разположено в землището на с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково, на „ГНАЙС и КО“ – ООД, Ивайловград
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и за транспортната свързаност между двете страни
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
  стр. 29
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите
  стр. 29
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 11999 от 9 октомври 2018 г. по административно дело № 12089 от 2016 г.
  стр. 29
 Преглед на материалаВърховен административен съд
Решение № 1106 от 28 януари 2019 г. по административно дело № 12089 от 2016 г.
  стр. 30
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 175 от 17 април 2019 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
  стр. 31
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2019 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]Дата на публикация: 30.9.2018
  Кратки указания за страницата на "Държавен вестник"
  [Още ....]