Брой: 37, от дата 17.5.2022 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 128 за насрочване на частичен избор за кмет на община Нова Загора, област Сливен, на 3 юли 2022 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 129 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, на 3 юли 2022 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 130 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, на 3 юли 2022 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 131 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, на 3 юли 2022 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 83 от 13 май 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 84 от 13 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 85 от 13 май 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на стипендии
  стр. 4
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 86 от 13 май 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г.
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 87 от 13 май 2022 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 296 от 9 май 2022 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2022 година
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
  стр. 56
 Преглед на материалаМинистерство на здравеопазването
Договор № РД-НС-01-3-5 от 10 май 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
  стр. 107
 Преглед на материалаКомисия за финансов надзор
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
  стр. 116
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.1.2022
  Абонамент за 2022 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]