Брой: 52, от дата 5.7.2022 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 157 за награждаване на проф. Стефан Стоилов Костянев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
  стр. 18
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 160 за награждаване на г-н Мануел Корчек – извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 18
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 161 за освобождаване на генерал-майор Иван Кирилов Ортомаров от длъжността заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Република Гърция, считано от 1 август 2022 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 162 за освобождаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев от длъжността началник на Щаба на Съвместното командване на силите, считано от 1 август 2022 г., назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Република Гърция, считано от 1 август 2022 г., и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 август 2022 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 163 за назначаване на капитан І ранг Галин Маринов Манев на длъжността началник на Щаба на Съвместното командване на силите, считано от 1 август 2022 г., и удостояването му с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, считано от 1 август 2022 г.
  стр. 18
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 164 за възлагане на кандидата за министър-председател Асен Васков Василев да състави правителство
  стр. 19
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 168 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на 23 октомври 2022 г.
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 147 от 1 юли 2022 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
  стр. 19
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
  стр. 19
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.1.2022
  Абонамент за 2022 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]