Брой: 13, от дата 7.2.2023 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
  стр. 2
 Преглед на материалаНародно събрание
Декларация във връзка с ескалиращите агресивни антибългарски прояви в Република Северна Македония
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военно разузнаване“ през 2021 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2021 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ през 2021 г.
  стр. 4
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за обявяване на Големия глад – Гладомор, в Украйна през 1932 – 1933 г. за геноцид
  стр. 5
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 17 от 2 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вът­решните работи, приет с Постанов­ление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Решение № 96 от 1 февруари 2023 г. за изменение на Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено с Решение № 242 на Министерския съвет от 2022 г.
  стр. 8
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието
Наредба № 1 от 25 януари 2023 г. за условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа
  стр. 9
 Преглед на материалаЦентрална избирателна комисия
Решение № 1588-НС от 2 февруари 2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.
  стр. 43
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 3.2.2023
  Проект на заповед за таксите и абонаментите, публикувана за обществени консултации
  [Още ....]Дата на публикация: 15.12.2022
  Решение на ВАС във връзка с таксите за обнародване
  [Още ....]Дата на публикация: 1.12.2022
  Абонамент за 2023 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]