Брой: 69, от дата 4.8.2020 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване
  стр. 3
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г.
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  стр. 6
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2019 г.
  стр. 22
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“
  стр. 22
 Преглед на материалаНародно събрание
Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.
  стр. 22
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 156 за награждаване на г-н Алберто Алфредо Мануел Труеба – извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 23
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 160 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от 44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г., и мотивите към указа
  стр. 23
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 164 от 29 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на проекти: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 – от п. в. Буховци до п. в. „Белокопитово“ и „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път І-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас и локални платна“
  стр. 25
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 165 от 30 юли 2020 г. за одобряване допълнителни разходи на всички заинтересовани бюджетни организации за 2020 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), създаден с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г.
  стр. 26
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 166 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
  стр. 28
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 167 от 30 юли 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 168 от 30 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
  стр. 35
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 169 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 170 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Враца за 2020 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 171 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
  стр. 36
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 172 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
  стр. 38
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 173 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 174 от 31 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
  стр. 39
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 175 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
  стр. 52
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 176 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
  стр. 52
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 177 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
  стр. 57
 Преглед на материалаМинистерски съвет
Постановление № 178 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на министерства за 2020 г.
  стр. 57
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
  стр. 59
 Преглед на материалаМинистерство на вътрешните работи
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.
  стр. 69
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието, храните и горите
Наредба за отменяне на Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на фуражите
  стр. 70
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2020 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]