Брой: 6, от дата 21.1.2022 г.
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 3 за назначаване на Галина Владимирова Захарова за председател на Върховния касационен съд на Република България
  стр. 1
 Преглед на материалаМинистерство на транспорта и съобщенията
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
  стр. 1
 Преглед на материалаКомисия за регулиране на съобщенията
Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване
  стр. 3
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Абонамент за 2021 година
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]