Брой: 65, от дата 12.8.2022 г.
Изтегли броя
Съдържание на Държавен вестник, официален раздел

Президент на Републиката
Указ № 227 за награждаване на г-жа Андреа Вике – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 228 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 229 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 230 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам
  стр. 2
 Преглед на материалаПрезидент на Републиката
Указ № 231 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Суринам със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия
  стр. 2
 Преглед на материалаАгенция за ядрено регулиране
Меморандум за разбирателство между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Ядрения регулаторен орган на Република Турция за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност като основа за водене на преговори
  стр. 3
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
  стр. 5
 Преглед на материалаМинистерство на финансите
Наредба за изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на земеделието
Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори
  стр. 27
 Преглед на материалаМинистерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  стр. 28
 Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба № 43 от 28 юли 2022 г. за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове
  стр. 44
 Преглед на материалаБългарска народна банка
Наредба № 44 от 28 юли 2022 г. за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
  стр. 47
 Преглед на материала 
          Съобщения на редакцията


Дата на публикация: 25.1.2022
  Абонамент за 2022 година
  [Още ....]Дата на публикация: 10.10.2018
  Такси за обнародване в неофициалния раздел
  [Още ....]Дата на публикация: 9.10.2018
  Изпращане на материали за неофициалния раздел само по електронен път
  [Още ....]Дата на публикация: 5.10.2018
  Притурки на "Държавен вестник"
  [Още ....]