Указание за използване на филтъра за търсене на материали, публикувани в "Държавен вестник"

При отваряне на страница „Търсене в ДВ” и при всички следващи страници от сайта „Държавен вестник”, в горната част на страниците се визуализира търсачка за селектиране на конкретна информация:

Тук обаче, над филтрите на търсачката е разположено поле: „Търсене”, чрез което се осъществява пълнотекстово търсене по думи, фрази, със или без включване.
     Пример :
     здравна реформа - търси материалите, в които се срещат думите "здравна" и "реформа"
     здрав* реформа - търси материалите, в които се среща думата "реформа" и думи започващи със "здрав" (здрав, здравен, здравна, здравната)
      "здравна реформа" - търси по фразата "здравна реформа"
     "здравна* реформа" търси фраза,започваща със дума със "здрав" и следвана от думата реформа ("здравна реформа. здравната реформа")

Под реда „Търсене” се намират филтрите на търсачката:
Брой на ДВ – задава се, за да се селектира конкретен брой ДВ;
Раздел/рубрика – задава се, за да се селектира конкретен раздел (официален/неофициален раздел и в тях съответните подраздели: Народно събрание, Президент и т.н.) или рубрика в ДВ;
Вид – за да се избере значение за вид, преди това трябва да бъде избран раздел/рубрика и тогава в падащия списък се визуализират съответните видове за избрания раздел/рубрика;
Наименование – задава се наименование на търсения материал;
Ведомство/подател – задава се ведомството или лицето, подало материала за обнародване в ДВ;
Населено място – задава се населеното място, от където е подаден материала;
Дата от – задава се начална дата за търсене на конкретен материал в ДВ;
Дата до – задава се крайна дата за търсене на конкретен материал в ДВ;
Период – от падащия списък се задава период за търсене на конкретен материал в ДВ (вчера, днес, миналата година и т.н.). Ако бъде избран този филтър, филтрите „Дата от” и „Дата до” се зареждат автоматично със стойности, съответстващи на избраната стойност във филтъра „Период”.

Може да бъдат зададени стойности в един или повече/всички филтри на търсачката.

Може да се използва комбинация между въведената фраза в реда „Търсене” и зададените стойности във филтрите на търсачката.

Намерените материали се визуализират в областта под търсачката: