Указание за използване на филтъра за броеве на "Държавен вестник"

С отваряне на страницата „Броеве на ДВ”, в горната част на страницата се визуализира търсачката, която дава възможност за селектиране на конкретна информация, намираща се на тази страница:

Само в тази страница и в страницата „Търсене в ДВ”, над търсачката има допълнителен ред „Търсене”, който не фигурира в другите търсачки на сайта. В този ред може да се въведе отделна дума или цяла фраза, по която да се извърши селектирането на съответния материал. Ако се въведе цяла фраза, търсачката ще селектира всички материали, в които се срещат отделните думи, съставящи фразата. Например, ако се въведе фразата: „ Премиерът Бойко Борисов” и се кликне върху бутона , системата ще покаже всички материали, в които се среща думата „премиерът”, както и всички материали, в които се среща думата „Бойко” и всички материали, в които се среща думата „Борисов”.

Под реда „Търсене” се намират филтрите на търсачката:
Брой – задава се, за да се селектира конкретен брой на ДВ;
Вид – от падащия списък се избира вида на ДВ (всички, извънреден или редовен);
Дата от – задава се начална дата за търсене на конкретен брой на ДВ;
Дата до – задава се крайна дата за търсене на конкретен брой на ДВ;
Период– от падащия списък се задава период за търсене на конкретен брой на ДВ (вчера, днес, миналата година и т.н.). Ако бъде избран този филтър, филтрите „Дата от” и „Дата до” се зареждат автоматично със стойности, съответстващи на избраната стойност във филтъра „Период”.

Може да бъдат зададени стойности в един или повече/всички филтри на търсачката.

Може да се използва комбинация между въведените думи в реда „Търсене” и зададените стойности във филтрите на търсачката.
Намерените материали се визуализират в областта под търсачката: