Президент на републиката
брой: 101, от дата 22.12.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.107


Указ № 267 за назначаване на Мая Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия

 

УКАЗ № 267
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мая Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 декември 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8238