Президент на републиката
брой: 95, от дата 8.12.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.44


Указ № 231 за назначаване на Метин Хюсеин Казак – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Султанат Оман със седалище в Доха

 

УКАЗ № 231
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Метин Хюсеин Казак – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Султанат Оман със седалище в Доха.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7845