Президент на републиката
брой: 81, от дата 20.10.2015 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 181 за назначаване на Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Колумбия със седалище в Бразилия

 

УКАЗ № 181
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валери Иванов Йотовизвънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Колумбия със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 октомври 2015 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6817